niedziela, 9 marca 2014

Internacjonalizacja w CakePHP - HABTM i hasOne

W poprzednim poście o i18n w Cake'u wspomniałem, iż następny artykuł będzie tyczył się problemów pobierania danych przy relacjach hasOne i hasAndBelongsToMany.

Co do pobierania tłumaczonych danych przy relacjach belongsTo i hasMany to zostało to opisane w wątku Internacjonalizacja w CakePHP - ciąg dalszy rozbudowy.

AppModel.php (app/Model/):
public function afterFind($results, $primary = false) {
 // belongsTo...
 // hasMany...

 if (!empty($this->hasOne)) {
 foreach ($this->hasOne as $model => $settings) {
  if (isset($this->{$model}->actsAs['Translate'])) {
  if (!empty($results)) {
   $ids = array();

   foreach ($results as $result) {
   if (isset($result[$model][$this->{$model}->primaryKey])) {
    $ids[] = $result[$model][$this->{$model}->primaryKey];
   }
   }

   if (!empty($ids)) {
   $this->{$model}->actsAs['Translate'][] = $this->{$model}->primaryKey;

   $supplements = $this->{$model}->find('all', array(
    'conditions' => array(
    $model . '.' . $this->{$model}->primaryKey => $ids
    ),
    'fields' => $this->{$model}->actsAs['Translate'],
    'recursive' => -1
   );

   if (!empty($supplements)) {
    foreach ($results as $order => $result) {
    foreach ($supplements as $supplement) {
     if ($supplement[$model][$this->{$model}->primaryKey] == $result[$model][$this->{$model}->primaryKey]) {
     $results[$order][$model] = array_merge($result[$model], $supplement[$model]);
     }
    }
    }
   }
   }
  }
  }
 }
 }

 if (!empty($this->hasAndBelongsToMany)) {
 foreach ($this->hasAndBelongsToMany as $model => $settings) {
  if (isset($this->{$model}->actsAs['Translate'])) {
  foreach ($results as $row => $result) {
   if (!empty($results[$row][$model])) {
   $ids = array();

   foreach ($results[$row][$model] as $result) {
    if (isset($result[$this->{$model}->primaryKey])) {
    $ids[] = $result[$this->{$model}->primaryKey];
    }
   }

   if (!empty($ids)) {
    $this->{$model}->actsAs['Translate'][] = $this->{$model}->primaryKey;

    $supplements = $this->{$model}->find('all', array(
    'conditions' => array(
     $model . '.' . $this->{$model}->primaryKey => $ids
    ),
    'fields' => $this->{$model}->actsAs['Translate'],
    'recursive' => -1
    ));

    if (!empty($supplements)) {
    foreach ($results[$row][$model] as $order => $result) {
     foreach ($supplements as $supplement) {
     if ($supplement[$model][$this->{$model}->primaryKey] == $result[$this->{$model}->primaryKey]) {
      $results[$row][$model][$order] = array_merge($result, $supplement[$model]);
     }
     }
    }
    }
   }
   }
  }
  }
 }
 }

 return $results;
}
Ponownie wykorzystuje metodę afterFind(); do połączenia brakujących treść. Myślę, że szczegółowy opis był mocno wyczerpujący w poprzednim poście, a zasada działania hasOne i hasAndBelongsToMany jest bardzo podobna.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza