sobota, 2 lutego 2013

Internacjonalizacja statyczna i dynamiczna z trasowaniem i przełączaniem w CakePHP

Za każdym razem, kiedy przygotowuje nowy serwis staram się wymyślić jak rozwiązać jeszcze lepiej temat internacjonalizacji. Głównie nurtuje mnie wyświetlanie dynamicznej treści w przypadku kiedy ta nie została przetłumaczona. Jak przygotować wyszukiwanie przyjaznych linków w naszej bazie (ang. friendly urls, slugs). Jak rozwiązać problem z trasowaniem tych linków oraz jak wykonać przełączanie i zapamiętywanie wersji językowej.

W ostatnim projekcie przygotowałem aplikacje bez użycia ciasteczek (ang. cookies) i sesji, ale tylko za pomocą przełączania parametru w adresie (URL).

Dlaczego takie rozwiązanie?
Ponieważ sesje i ciasteczka działają świetnie, ale nie rozwiązują naszego problemu tłumaczenia linków poprzez specjalną funkcję z GetText (__();) oraz przede wszystkim wygenerowany link nie określa języka w przypadku wygaśnięcia ciasteczek i/lub sesji.

W wielu przykładach ustawianie wersji językowej odbywa się w Kontrollerze aplikacji (Controller) lub jego Komponencie (Component). W naszym przypadku to nie zadziała prawidłowo gdyż używamy tłumaczeń w Routerze aplikacji (routes.php).
Niektóre z artykułów poruszających tą tematykę rozwiązuje problem poprzez ustawienie języka i odświeżenie strony ($this->redirect();). Mnie osobiście takie rozwiązanie się nie podoba!

Trasowanie linków powinno wyglądać jak te:
/ -> strona startowa dla domyślnej wersji językowej (język polski)
/en -> strona startowa dla angielskiej wersji językowej
/de -> strona startowa dla niemieckiej wersji językowej
/rejestracja -> strona z rejestracji w języku domyślnym
/en/register -> strona z rejestracji w języku angielskim
/de/anmeldung -> strona z rejestracji w języku niemieckim
Natomiast celowo nie powinny działać linki jak te poniżej:
/pl/register -> polska wersja ze slugiem w wersji angielskiej
/en/anmeludng -> wersja angielska ze slugiem w wersji niemieckiej
Dlaczego tak? W mojej opinii, nie powinno mieć miejsca mieszanie się wersji językowych w linkach (głównie za sprawą SEO).

Moje rozwiązanie polega na ustawieniu języka przed uruchomieniem Kontrollera (Controller) i to jest moją największa niezadowalająca część całego kodu, później napisze dlaczego.

Przygotujmy naszą aplikację.
bootstrap.php (app/Config/):
define('DEFAULT_LANGUAGE', 'pl');

Configure::write('Config.languages', array(
    'pl' => 'Język polski',
    'en' => 'English version',
    'de' => 'Deutsch Sprache'));
W pierwszej linijce definiujemy stałą (ang. constans), zgodnie z klasą L10n jako język polski. Następnie przygotowujemy tablicę konfiguracyjną z możliwymi dostępnymi językami w naszym systemie.

Dwuliterowe kody języków przyjąłem zgodnie ze standardem ISO 632-9.

routes.php (app/Config/):
$language = substr(Router::url(''), 0, 2);
$languages = array_keys(Configure::read('Config.languages'));

if(!in_array($language, array_diff($languages, array(DEFAULT_LANGUAGE)))) {
    $language = DEFAULT_LANGUAGE;
    $schema = '';
} else {
    $schema = '/:language';
}

Configure::write('Config.language', $language)

/* PagesController */
Router::connect('/', array(
    'controller' => 'pages',
    'action' => 'display',
    'home'));
Router::connect('/:language', array(
    'controller' => 'pages',
    'action' => 'display',
    'home'), array(
        'language' => implode('|', $languages)));

/* UsersController */
Router::connect($schema .'/'. __('rejestracja', true), array(
    'controller' => 'users',
    'action' => 'register'), array(
        'persist' => array(
            'language')));
Tak, właśnie te pierwsze linijki powyżej są najbardziej nieprofesjonalne. Ich zadaniem jest sprawdzenie jaki kod języka w adresie reprezentuje w zapisanej konfiguracji Config.languages. Następnie tworzymy schemat do trasowania oraz zapisanie w konfiguracji jaki dany język został wybrany (Config.language).
W przykładzie powyżej pokazałem przykładowe 3 schematy trasowania linków, dla strony startowej z językiem domyślnym oraz wybranym przez użytkownika, a także link do strony z formularzem rejestracyjnym.
Zastosowałem tutaj parametr persist. Ma on na celu dodanie parametru language zgodnie ze schematen :/language. Więcej w Router API.

AppHelper.php (app/Views/Helpers/):
function url($url = null, $full = false) {
  if($this->params['language'] == DEFAULT_LANGUAGE) {
    unset($this->params['language']);
  }

  return parent::url($url, $full);
}
Musimy nadpisać metodę url(); w celu wyeliminowania parametru language, gdy parametr ma wartość taką jak domyślny język. Powodem tej zmiany jest uniknięcie duplikowania linków (/rejestracja i /pl/rejestracja).

Teraz możemy przetestować nasze linki za pomocą kodu umieszczonego w naszym szablonie:

default.ctp (app/Views/Layouts/):
foreach(Configure::read('Config.languages') as $code => $language) {
  echo $this->Html->link($language, array(
    'controller' => 'pages',
    'action' => 'display',
    'home',
    'language' => $code)) .' ';
}

echo $this->Html->link(__('register', true), array( 
  'controller' => 'users',
  'action' => 'register'));
Statyczną treść i trasowanie mamy za sobą.

Tłumaczenie statycznej treści oraz obsługa programu Poedit zostały dobrze opisane w książce "CakePHP 1.3 Programowanie aplikacji. Receptury" napisanej przez Mariano Iglesiasa (oryginalny tytuł w języku angielskim to "CakePHP 1.3. Application Development Cookbook").

Teraz przyszedł czas na treści dynamiczne przechowywane w bazie (np. MySQL). CakePHP domyślnie ustawia zmienną $locale w Modelu za pomocą zmiennej pobranej z konfiguracji (Config.language). Niestety te rozwiązanie nie uwzględnia wyświetlania treści jeśli ta nie została przetłumaczona, natomiast dobrym rozwiązaniem jest wyświetlenie w tym przypadku treści oryginalnej. Jak to zrobić znajdziemy poniżej:

AppController.php (app/Controller/):
if(Configure::read('Config.language') !== DEFAULT_LANGUAGE) {
  $this->{$this->modelClass}->locale = array(Configure::read('Config.language'), DEFAULT_LANGUAGE);
} else {
  $this->{$this->modelClass}->locale = DEFAULT_LANGUAGE;
}
Powyższy kod należy umieścić w metodzie beforeFilter(); najlepiej na samym początku.
Dlaczego ustawiamy zmienną $locale jeśli jest ona przypisywana domyślnie? Dlatego, iż domyślnie Cake nie wyświetli nam treści oryginalnej w przypadku braku jej tłumaczenia, natomiast zastosowana tutaj tablica z pierwszym parametrem wybranego języka oraz drugim dla języka domyślnego rozwiązuje ten problem.

Nie zapomnijmy tutaj o stworzeniu tabeli i18n w bazie danych oraz dodaniu Translate Behavior wraz z określonymi polami do tłumaczenia dynamicznego.

Teraz należy rozwiązać tworzenia przyjaznych linków (tzw. slugs). W przypadku jeśli nasze tabele w bazie zawierają pola name oraz slug, to stworzymy slug właśnie z pola name. Kod poniżej zilustruje tę zależność:

AppController.php (app/Controller/):
if(!empty($this->request->data) && $this->{$this->modelClass}->hasField('name') && $this->{$this->modelClass}->hasField('slug')) {
  $this->request->data[$this->modelClass]['slug'] = $this->{$this->modelClass}->createSlug($this->request->data[$this->modelClass]['name'], $this->id);
}
Modyfikujemy tablice z danymi poprzez metodę createSlug();, którą zaraz stworzymy w Modelu aplikacji. Dodam, że powyższy kod należy umieścić także w metodzie beforeFilter();, zaraz po ustawieniu zmiennej $locale.

AppModel.php (app/Model/):
function createSlug($string, $id = null, $field = 'slug', $separator = '_') {
  $slug = substr(strtolower(Inflector::slug($string, $separator)), 0, 250);
 
  if(!is_null($id)) {
    $params = array(
      'conditions' => array(
        $field => $slug,
        'not' => array(
          $this->name .'.id' => $id)),
      'recursive' => -1);
  } else {
    $params = array(
      'conditions' => array(
        $field => $slug),
    'recursive' => -1);
  }
 
  $i = 0;
 
  while(count($this->find('all', $params))) {
    if(!preg_match('/'. $separator .'{'. strlen($separator) .'}[0-9]+$/', $slug)) {
      $slug .= $separator . ++$i;
    } else {
      $slug = preg_replace('/[0-9]+$/', ++$i, $slug);
    }
 
    $params['conditions'][$field] = $slug;
  }
 
  return $slug;
}
Na początku z pola name tworzymy slug za pomocą klasy Inflector o długości maksymalnej 250 znaków. Następnie tworzymy wyrażenia wyszukujące, inne w przypadku dodania nowego rekordu i inne dla edycji już istniejącego ($this->id) aby przepuścić wynik przez pętle while();. Pętla ma za zadanie stworzyć kolejny unikalny link (w przypadku istniejącej identycznej wartości pola slug dodanie kolejnego numeru). W takim przypadku obliczymy numer wykorzystując inkrementację (++$i;) i dodamy przyrostek, w postaci: _numer.

Teraz do przetestowania dynamicznego trasowania linków stworzymy przykładowy schemat: routes.php (app/Config/):
Router::connect($schema .'/'. __('artykuly', true) .'/:slug', array(
 'controller' => 'articles',
 'action' => 'view'), array(
 'pass' => array(
  'slug'),
 'persist' => array(
  'language')));
I to wszystko! Zapraszm do testowania i komentowania.

Całość testowana była na PHP 5.4/CakePHP 2.2.4 i domyślnie ustawionym modułem Apache mod_rewrite.

13 komentarzy:

 1. Kawał dobrej roboty.

  OdpowiedzUsuń
 2. Witam. Świetny artykuł, podziękowania dla Autora. Mam jednak pytanie odnośnie tej części routes.php: /* UsersController */
  Router::connect($schema .'/'. __('Zaloguj', true), array(
  'controller' => 'users',
  'action' => 'login'), array(
  'persist' => array(
  'language')));

  Chodzi o to, że mam link, który w pasku ładnie uzyskuje przyjazny wygląd i w wersji językowej domyślnej przerzuca na właściwą stronę (/Zaloguj). Problem jest wtedy kiedy, mamy wybraną wersję angielską (/en/Zaloguj- wtedy pojawia się komunikat missing controller. Co może być przyczyną, że nie chce wczytać strony logowania???? Ponadto, jest drugi błąd w części kodu: $language = substr(Router::url(''), 0, 2); Przerobiłem na $language = substr(Router::url(''), -2); i zadziałało. Pozdrawiam i proszę o podpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki!

   Linia z kodem $language = substr(Router::url(''), 0, 2); jest jak najbardziej prawidłowa.

   Sprawdź co zwraca Router::url(''); Powinien zwrócić ciąg znaków zaczynający się od "en/...". Jeśli testujesz to na localhost/ to pewnie w ciągu znaków zwraca jeszcze nazwę folderu...

   Usuń
 3. Dzięki za odpowiedź. Poprawiłem w kodzie na $language = substr(Router::url(''), 0, 2); i Router::url(''); zwraca mi nazwę katalogu i język, czyli u mnie (/portal/pl lub /portal/en). I faktycznie routing wczytuje strony w wersji językowej ale nie tłumaczy tekstów z plików z Locale. Nie wiem za bardzo o co chodzi? Pracuję na xampie na localhost. Rozumiem, ze powinienem wyciąć z ciągu tę nazwę folderu?

  OdpowiedzUsuń
 4. Tak, powinieneś wyciąć nazwę folderu lub pokombinować z Router::url() z parametrami w funkcji url (http://book.cakephp.org/2.0/en/development/routing.html#Router::url).

  Pliki locale .po i .mo powinny znajdować się bodajże w app/Locale/en/LC_MESSAGES/. Jeśli są tam i mają prawidłową składnie to powinny zadziałać (w php.ini musi być włączone rozszerzenie gettext).

  OdpowiedzUsuń
 5. Już wiem co jest nie tak. Przez to, że Router::url(''); wczytuje u mnie nazwę katalogu czyli np. /portal/en, to na potrzeby testowe na localhost nie mogę użyć kodu: $language = substr(Router::url(''), 0, 2);, bo wycina on pierwsze dwie literki (czyli język). Wymyśliłem więc, że wytnę dwie ostatnie: $language = substr(Router::url(''), -2); i to działa dla strony głównej. Jednak jak chcę wycinając dwie ostatnie z adresu np: /portal/en/register był błąd i to prawidłowo, bo w Router::url('') miałem 'er' czyli albo to zacznę testować bezpośrednio na serwerze albo muszę wymyślić jakiś trick aby pozbyć się nazwy katalogu w adresie. W każdym razie bardzo dziękuję za odpowiedź, bo rozjaśnił mi się problem, a straciłem już na to całą noc:) Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 6. Szybka Gotówka - https://redirect.qxa.pl/YxNh9 - Uzyskaj Szybką Pożyczkę

  OdpowiedzUsuń
 7. Szybka Gotówka - https://redirect.qxa.pl/YxNh9 - Uzyskaj Szybką Pożyczkę

  OdpowiedzUsuń
 8. 49 year old Research Assistant II Giles Newhouse, hailing from Winona enjoys watching movies like "Christmas Toy, The" and Whittling. Took a trip to Gondwana Rainforests of Australia and drives a Oldsmobile Limited Five-Passenger Touring. YOURurl.com

  OdpowiedzUsuń
 9. 42 year old VP Accounting Jamal Siney, hailing from Fort Saskatchewan enjoys watching movies like "Sea Hawk, The" and Horseback riding. Took a trip to Durham Castle and Cathedral and drives a GM Futurliner. ma dobry punkt

  OdpowiedzUsuń
 10. 52 yrs old Environmental Specialist Winonah Sandland, hailing from Brossard enjoys watching movies like Aziz Ansari: Intimate Moments for a Sensual Evening and Couponing. Took a trip to Barcelona and drives a McLaren F1 GTR Longtail. sprawdz to,

  OdpowiedzUsuń